Aangeboren hartaandoeningen

Een aangeboren hartaandoening kan voorkomen in het kader van een syndroom of kan geïsoleerd aanwezig zijn. Sommige aandoeningen geven snel aanleiding tot klachten en worden reeds onmiddellijk na de geboorte of op kinderleeftijd ontdekt en behandeld. Verdere opvolging op volwassen leeftijd blijft dan wel aangewezen om laattijdige verwikkelingen vroeg te detecteren (hartfalen, ritmestoornissen). Andere aandoeningen worden vaak slechts op volwassen leeftijd ontdekt.

Lees meer...

Angina pectoris

Angina pectoris is pijn op de borst ten gevolge van zuurstoftekort in het hart. De pijn is meestal drukkend van karakter en straalt soms uit naar de keel, kaken, schouders of linker arm. Dit treedt op wanneer er een ernstige vernauwing is ter hoogte van de  kransslagaders (de bloedvaten die het hart zelf van bloed voorzien). Een vernauwing is meestal het gevolg van een chronische vetopstapeling in de vaatwand en zal indien ernstig genoeg aanleiding geven tot een verminderde bloedtoevoer naar het deel van het hart dat door het aangetaste bloedvat wordt bevloeid.

Lees meer...

Arteriële hypertensie

Men spreekt van arteriële hypertensie als de bloeddruk bij verschillende metingen hoger is dan 140/90 mmHg. Dit gaat vaak niet gepaard met symptomen en wordt meestal ontdekt bij een routine bloeddrukmeting door de huisarts. Een groot deel van de bevolking heeft zonder dit te weten een te hoge bloeddruk. Indien dit niet behandeld wordt, is er een verhoogd risico op een hartinfarct, hartfalen, een beroerte (CVA), perifeer vaatlijden en nierfalen.

Lees meer...

Hartaanval

Een hartinfarct (“hartaderbreuk of hartaanval”) is het gevolg van een verstopping van een kransslagader. Dit leidt tot zuurstoftekort en afsterven van hartspierweefsel. Meestal is dit een gevolg van een bijkomend klontertje op een vooraf bestaande vernauwing in de kransslagader. De klachten zijn pijn op de borst gepaard met zweten en misselijkheid. In tegenstelling met angina pectoris gaan de klachten niet vanzelf over, maar blijven meerdere uren duren.

Lees meer...

Hartfalen

Hartfalen betekent dat het hart onvoldoende bloed kan rondpompen om het lichaam normaal te laten functioneren. De hartspier kan verzwakt zijn waardoor er minder bloed kan weggepompt worden. De hartspier kan echter ook dikker en stijver zijn waardoor het hart zich minder goed kan vullen met bloed. De ziekte beperkt het dagelijks leven en is een frequent voorkomende reden van opname in het ziekenhuis vanaf een bepaalde leeftijd.

Lees meer...