Aangeboren hartaandoeningen

Een aangeboren hartaandoening kan voorkomen in het kader van een syndroom of kan geïsoleerd aanwezig zijn. Sommige aandoeningen geven snel aanleiding tot klachten en worden reeds onmiddellijk na de geboorte of op kinderleeftijd ontdekt en behandeld. Verdere opvolging op volwassen leeftijd blijft dan wel aangewezen om laattijdige verwikkelingen vroeg te detecteren (hartfalen, ritmestoornissen). Andere aandoeningen worden vaak slechts op volwassen leeftijd ontdekt.

De meest voorkomende aangeboren hartaandoeningen zijn:

  • Bicuspide aortaklep: de aortaklep is de klep tussen de linker kamer en de grote lichaamsslagader of aorta. Normaal gezien bestaat deze uit drie klepblaadjes, maar soms is deze van bij de geboorte misvormd en bestaat dan slechts uit 2 klepblaadjes. De klep zal dan sneller verslijten en aanleiding geven tot een lekkage of vernauwing. Indien de slijtage ernstig is en klachten veroorzaakt is een klepvervanging aangewezen.  
  • Atrium septum defect (ASD): dit is een gaatje tussen de twee voorkamers van het hart. Afhankelijk van de grote van dit gaatje kan de patiënt klachten krijgen. Een klein gaatje kan spontaan sluiten. Een groot gaatje kan aanleiding geven tot overbelasting van het hart (hartfalen) en ritmestoornissen. Het sluiten van een ASD kan zowel via een chirurgische ingreep als via een percutane, niet chirurgische procedure. 
  • Patent forame ovale (PFO): dit is een verbinding tussen de twee voorkamers van het hart die bij iedereen voor de geboorte aanwezig is, maar bij 1 op de 4 personen na de geboorte niet sluit. In zeldzame gevallen kan dit aanleiding geven tot een beroerte als er een klontertje vanuit de rechter voorkamer naar de linker voorkamer passeert. Indien de arts dit vermoedt kan hij soms adviseren om het PFO te sluiten via een percutane, niet chirurgische procedure. 
  • Ventrikelseptum defect (VSD): dit is een gaatje tussen de twee kamers van het hart. Afhankelijk van de grote van dit gaatje kan de patiënt klachten krijgen. Een klein gaatje kan spontaan sluiten. Een groot gaatje kan aanleiding geven tot overbelasting van het hart en hartfalen. Een VSD kan indien nodig gesloten worden met een chirurgische ingreep. 
  • Coarctatio aorta: dit is een plaatselijke vernauwing ter hoogte van de grote lichaamsslagader (aorta). Dit geeft aanleiding tot een verhoogde bloeddruk op jonge leeftijd.Correctie kan gebeuren via een chirurgische ingreep of met een ballondilatatie en stentimplantatie. 

Gezien de grote verscheidenheid aan aangeboren hartaandoeningen en de mate waarin deze klachten veroorzaken, is een behandeling steeds individueel te bepalen.