Angina pectoris

Angina pectoris is pijn op de borst ten gevolge van zuurstoftekort in het hart. De pijn is meestal drukkend van karakter en straalt soms uit naar de keel, kaken, schouders of linker arm. Dit treedt op wanneer er een ernstige vernauwing is ter hoogte van de  kransslagaders (de bloedvaten die het hart zelf van bloed voorzien). Een vernauwing is meestal het gevolg van een chronische vetopstapeling in de vaatwand en zal indien ernstig genoeg aanleiding geven tot een verminderde bloedtoevoer naar het deel van het hart dat door het aangetaste bloedvat wordt bevloeid.

Angina pectoris kan stabiel zijn en enkel kortdurend optreden bij fysieke of emotionele stress. Bij instabiele angina pectoris treden de klachten op in rust, zonder duidelijk uitlokkende oorzaak en duren meestal ook langer. Bij instabiele angina pectoris is dringend medisch nazicht aangewezen aangezien dit een voorbode van een hartinfarct kan zijn.