Organiseren

Tegenwoordig hebben we goede behandelingen om de klachten te verbeteren en het leven aangenamer te maken. We kunnen opnames in het ziekenhuis voorkomen en het leven verlengen. 

Zonder een goede “opleiding” van de patiënt én zonder een goede teamwerking tussen de artsen binnen en buiten het ziekhuis blijven er kansen onbenut. Er is nood aan een goede aanpak die draait om de patiënt.

Een hartfalenprogramma is zo’n goed georganiseerde en gespecialiseerde samenwerking voor hartfalenpatiënten. Een gespecialiseerde verpleegkundige speelt daarin een centrale rol. De hartfalenverpleegkundige geeft opleiding aan patiënt en familie, zorgt voor een vlotte organisatie van onderzoek en behandeling en begeleidt de patiënt daarbij. De hartfalenpatiënt en de familie kunnen altijd terecht voor grote en kleine praktische vragen. Dit gebeurt onder toezicht van de dienst hartziekten en in nauwe samenwerking met de andere zorgverleners in het ziekenhuis.