Hoe gebeurt de diagnose bij hartritmestoornissen?

De arts zal u een aantal vragen stellen. Aanvullend zullen er een aantal onderzoeken plaatsvinden:

  • Elektrocardiogram (ECG)
  • Holter/event recorder: draagbaar bandrecordertje om het hartritme langere tijd te volgen (24 uur tot 7 dagen). Zo kunnen we hartritmestoornissen die slechts af en toe voorkomen toch ontdekken. Eventueel in combinatie met logboek van klachten of hartkloppingen.
  • Cyclo-ergometrie of fietsproef
  • Tilttest of kanteltafeltest
  • Elektrofysiologisch onderzoek (EFO): katheters met meetelektroden worden ingebracht via een punctie in de lies. De katheters worden vervolgens via de holle ader opgeschoven tot in het hart en wordt de elektrische werking van het hart nagekeken.
  • Uitlokkingstesten: er worden specifieke medicijnen toegediend om eventuele hartritmestoornissen uit te lokken (vb Ajmaline test, Adenosine test)