Klachten bij kleplijden

Volgende klachten treden vaak op bij (ernstig) kleplijden:

  • Kortademigheid
  • Vermoeidheid
  • Gezwollen enkels (oedeem)
  • Hartkloppingen 
  • Pijn of beklemming op de borst (angina pectoris)
  • Flauwvallen (syncope)