Wat is kleplijden?

Het hart heeft 4 kleppen: de tricuspidalisklep, de pulmonaalklep, de mitralisklep en de aortaklep. De normale werking van de hartkleppen:

Een hartklep kan lekken (insufficiëntie) of vernauwd zijn (stenose).

Veel mensen weten niet dat ze kleplijden hebben. Kleplijden neemt meestal langzaam toe met de tijd. Licht en matig kleplijden voel je zelden. De klachten ontstaan pas bij ernstig kleplijden. Uw huisarts kan wel al vroeger een geruis vaststellen.