Coronarografie

Een coronarografie is een onderzoek van de kransslagaders (bloedvaten van het hart). Via een bloedvat ter hoogte van de pols of de lies schuift de cardioloog een katheter (plastic buisje) op tot aan het hart. Door middel van contraststof en röntgenstralen kunnen de kransslagaders dan in beeld gebracht worden. Op deze manier kan gekeken worden of er vernauwingen zijn ter hoogte van de kransslagaders. De pompfunctie van het hart kan eveneens in beeld gebracht worden. Na het onderzoek wordt de katheter verwijderd en worden de resultaten met de patiënt besproken.