Echocardiografie via de borstkas (trans-thoracale echocardiografie, TTE)

Voor een echo van het hart, maken we gebruik van geluidsgolven. De arts kijkt met een probe via de borstkaswand naar de structuur en de werking van het hart. Door weerkaatsing van de geluidsgolven ontstaat een bewegend beeld van het hart en de kleppen. Zo wordt de informatie verkregen over de verschillende kamers van het hart, de wand- en de klepbewegingen en over eventuele afwijkingen. 

Gelijktijdig wordt een doppler meting gedaan. Hiermee wordt de bloedstroomsnelheid over de hartkleppen gemeten.

Dit is een routineonderzoek dat bij de meeste  cardiologische nazichten gebeurt. Er is geen enkel risico aan verbonden en er is geen voorbereiding nodig.