MIBI scintigrafie

Het doel van deze “hartspierscan” is de doorbloeding van de hartspier te beoordelen en eventuele vernauwingen van de kransslagaders op te sporen.  Het is geen anatomisch, maar een functioneel onderzoek. Hierbij wordt ook de pompfunctie van het hart beoordeeld.

Vanaf middernacht blijft u nuchter. Drink zeker geen koffie, thee, cola of chocolademelk. Water mag u wel drinken bv om uw medicatie te nemen. Spreek af met uw arts welke medicatie u al dan niet mag nemen bv geen Cedocard, Coruno, beta-blokkers, Xanthium.

Er worden meestal twee scans genomen: één scan in rust (die als vergelijkspunt dient) en één scan na inspanning (fietsproef) of na Persantine. Tijdens inspanning of na de toediening van Persantine gaat de doorbloeding van de hartspier toenemen. In de zone van een vernauwde kransslagader gaat de doorbloeding echter niet toenemen zelfs integendeel. Dit ga je dan ook op de scan kunnen vaststellen. Om dit in beeld te brengen wordt tijdens het onderzoek een licht radioactieve stof via het infuus ingespoten. Deze stof (MIBI) bevat geen jodium en allergische reacties zijn zeer zeldzaam.

Persantine kan aanleiding geven tot een lichte drukking op de borst of in het hoofd en een algemeen warmte- of zwaartegevoel. Dit is kortdurend. Sommige patiënten voelen hier niets van. Indien u zich ongemakkelijk voelt, dient u dat aan de aanwezige arts te melden.

Na de injectie van de scanvloeistof (MIBI) volgt een pauze van 30-45min. U dient twee bekers koud water (of melk) te drinken en zo mogelijk iets te eten. Nadien neemt u plaats onder de scanner en gaat de camera gedurende 20 minuten rond uw borst draaien om foto’s van uw hart te maken. Tijdens de scan dient u zo stil mogelijk te blijven liggen.